Phương thức thanh toán thuê xe AAT – 0949995959

Posted on Posted in Liên hệ

Đặt xe và thanh toán

Quý khách có thể đặt thuê xe AAT và lựa chọn thanh toán ngay bằng các hình thức:

  • Thanh toán bằng dịch vụ Internet banking

  • Thanh toán bằng tiền mặt

  • Thanh toán bằng phiếu thanh toán ( khi lấy hóa đơn Vat )

Việc thanh toán sau phải thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi đặt chỗ và tối thiểu trước 72 giờ so với giờ khởi hành, tùy điều kiện nào đến trước.

Toàn bộ thông tin về thanh toán được thể hiện đầy đủ và chính xác trong xác nhận đặt xe của Quý khách.