Quan lớn Tuần Tranh

Quan Lớn Tuần Tranh – Du lịch tâm linh

Posted on Posted in Dulichtamlinh

Tượng thờ ông Quan Lớn Tuần Tranh tại Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương

 Là một vị quan Tuần Phủ được giao cho cai quản Ngã 3 sông Chanh, nơi giao nhau của ba miền đất, Ninh Giang – Vĩnh Bảo – Thái Bình.  Quan Lớn Tuần Tranh đã cùng người dân nơi đây sinh sống và cùng người dân bảo vệ vùng đất Ninh Giang chúng ta trải qua rất nhiều lần xâm lấn của quân xâm lược ngoại quốc. Một người quan phụ mẫu, đã hết lòng vì dân vì nước, bảo vệ và cùng người dân Ninh Giang xây dựng cuộc sống ấm no. Đối với những người con Ninh Giang thì vịQuan Lớn Tuần Tranh Này đã rất đỗi trở nên quen thuộc, và sống trong lòng mình như một vị thần.

Ngôi đền vị Quan Tuần Tranh được xây dựng ngay tại ngã bà giao nhau giữa xã Đồng Tâm – thị trấn Ninh Giang, tại một nơi rộng rãi. Thời gian dần trôi, công đức to lớn của vị quan này được rất nhiều người biết đến, không chỉ những người con quê hương Ninh Giang mà cong nhiều người dân nơi khác đến thăm và cúng viếng vị Quan Lớn Tuần Tranh. Nhắc đến địa danh Ninh Giang, người ta nhớ đến nơi đây có một vị Quan Lớn Tuần Tranh, đầy uy danh hiển hách, và có ơn rất lớn với những người dân sinh sống trong vùng mà ông cai quản.

Thuê xe đi đền quan lớn Tuần Tranh tại đây